Çağrılı Konuşmacılar

Prof. Dr. Mehmet SARIBIYIK

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Mesleki ve Teknik Eğitimde "+1" Uygulamalı Eğitim Modeli

Prof. Dr. Mehmet SARIBIYIK 1969 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. 1990 yılında Gazi Üniversitesi'nden mezun oldu. İngiltere’nin Newcastle Üniversitesi’nde, 1996 yılında Malzeme Mühendisliği’nde Yüksek Lisans ve 2001 yılında İnşaat Mühendisliği’nde Doktora eğitimini tamamladı. 2001 yılında Sakarya Üniversitesi’nde Dr. Öğretim Görevlisi olarak atanan Sarıbıyık, 2003 yılında Yardımcı Doçent, 2007 yılında Doçent ve 2013 yılında Profesör unvanlarını aldı. 2013 yılından başladığı Teknoloji Fakültesi Dekanlığı görevinde “Üniversite – İş Dünyası İşbirliği” alanında çeşitli çalışmalar yaptı. Sanayi ve STK'lar ile birlikte istihdam sorununa çözüm üretme amacı ile eğitim öğretimin bir döneminin iş yerlerinde yapılmasını ön gören Meslek Yüksekokulları için 3+1, Fakülteler içinse 7+1 Eğitim Modeli projeleri gibi vizyon oluşturan çalışmalara öncülük etti. Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, 06.09.2018 tarihinden beri Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü görevini yürütmektedir.