Amaç&Kapsam

Amaç&Kapsam

Uluslararası Eğitim ve Değişim Sempozyumunun temel amacı, araştırmacıların eğitimin tüm alanlarında ürettikleri kuramsal ve uygulamalı bilgileri, bu alanda bilgi üreten ve bu bilgileri kullanan araştırmacı ve eğitimcilerle paylaşabildiği bilimsel bir platform oluşturmaktır. Bu sempozyum, eğitimin tüm alanlarında bilgi üretici ve tüketicilerinin bir araya gelmesini, eğitim ve değişim ana başlığı altında elde edilen tüm bilimsel çalışmaların sonuçlarının bilim çevreleri ve tüm ilgililerle paylaşılmasını hedeflemektedir. Böylelikle eğitimle ilgili üretilen bilgilerin hem yeni bilgi üretimine hem de uygulamada eğitimle ilgili sorunların çözümüne katkı getirmesi amaçlanmaktadır. 

Uluslararası Eğitim ve Değişim Sempozyumu, aynı zamanda ulusal ve uluslararası düzeyde her türlü eğitimle ilgili çalışmalar yapan paydaşların bir araya gelmesini; birlikteliklerin pekişmesini; nitelikli araştırma sonuçlarının eğitim bilimleriyle ilgili bilgi üreten araştırmacılarla ve üretilen bilgileri kullanan uygulayıcılarla paylaşılmasını, bu alandaki literatürü zenginleştirici çalışmaların hız kazanmasını ve bu literatüre katkı sağlayacak şekilde sempozyum sonuçlarının bilim çevreleri ve tüm ilgililerle paylaşılmasını hedeflemektedir.