Bildiri Formatı

Bildiri Formatı

Sempozyum için bildiri formatını aşağıdaki dosyada bulabilirsiniz. Bildirinin sayfa sınırı 10 ile sınırlandırılmıştır.
Sayfa sınırının aşılması durumunda ödenmesi gereken miktar her sayfa için 10 € olarak belirlenmiştir. Sayfa sınırı en fazla 6 sayfa aşılabilir.

Tamamen Türkçe olan bildiriler için İngilizce özet bulunmalıdır.

Bildiri Formatı :  ISEC2021-paper-template.docx